ZUH FLORKO Sprzęt p.poż. i BHP


Idź do treści

Ochrona p.poż.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie:
- Sprzedaży podręcznego sprzętu ppoż.,
- sprzedaży znaków ewakuacyjnych i ppoż oraz instrukcji ppoż i bhp,
- przeglądów i napraw gaśnic i agregatów proszkowych,
- wykonywania planów rozmieszczenia sprzętu ppoż i ewakuacyjnych,
- ćwiczeń z ewakuacji budynków,
- szkoleń ze znajomości przepisów ppoż i obsługi gaśnic,
- opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- badania na ciśnienie i wydajność hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
- prób ciśnieniowych węży hydrantowych ( wymagane co 5 lat ),
- instalowania sprzętu ppoż i wytyczania dróg ewakuacji dla obiektów,

Posiadamy:
- uprawnienia z zakresu ochrony ppoż nr 57/2010 Centralnej szkoły Pożarniczej
w Częstochowie.
- autoryzację "Kresaft" do wykonywania przeglądów hydrantów urządzeniem Hydro
Test,
- autoryzację KZWM do przeglądów i napraw podręcznego sprzętu ppoż.,
- autoryzację Tech-Gaz do przeglądów i napraw podręcznego sprzętu ppoż.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego